Elektronický rezervační systém vzdělávacích akcí pro organizátory

Dle nařízení vlády 148/2019 Sb. je nutný elektronický rezervační systém, dle kterého vzdělávací akcí zaregistruje organizátor akce minimálně 14 dnů před zahájením. V případě změny, nebo zrušení akce je organizátor povinen minimálně tři dny předem tuto změnu nahlásit – na email: vzdelavani@soublatna.cz , nebo vzdelavani@psnv.cz .

Vyplněním formuláře zadavatel dává na jevo souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí EU GDPR.