OVS - 17. 10. 2020

Hodnocení současného stavu potravní nabídky včel v Olomouci a okolí a možnosti jeho zlepšení
Termín akce: 17. 10. 2020 9:00 - 12:00
Lektor: Ing. Smékalová Kateřina, Ph.D.
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc, Česko (mapa)
Cena: 150 Kč pro členy PSNV
200 Kč pro ostatní

Popis akce:

Hodnocení současného stavu potravní nabídky včel v Olomouci a okolí a možnosti jeho zlepšení

Přednáška se zabývá včelí pastvou, ale i obecněji chovem včel v české kulturní a zemědělské krajině s důrazem na Olomouc a okolí. Hlavním tématem bude uvedení různých souvislostí, které ovlivňují výživu včel i jejich chov, protože i velké věci se skládají z mnoha maličkostí.

Program:

Hodnocení současného stavu potravní nabídky včel v Olomouci a okolí a možnosti jeho zlepšení

Lektorkou přednášky je Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. Od r. 2004 pracuje na Olomouckém oddělení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde se věnuje především genetickým zdrojům léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR). Její cesta ke včelám vedla přes čmeláky, protože od r. 2015 se podílela na řešení výzkumného projektu TH01030748 - Podpora čmeláků v krajině. V rámci tohoto projektu se věnovala čmeláčí pastvě a její zájem o toto téma přerostl až k dálkovému studiu na Středním odborném učilišti včelařském - Včelařském vzdělávacím centru, o. p. s. v Nasavrkách, které v r. 2018 ukončila výučním listem v oboru Včelař. Sama sice aktivně nevčelaří, ale včely medonosné, čmeláky zemní a samotářské včely rodu Osmia na pracovišti používá k opylování různých druhů LAKR a zelenin v podmínkách technické izolace. Včelí pastvě, resp. potravním zdrojům různých druhů hmyzích opylovatelů a problematice opylování obecně, se v roli mentora věnuje i ve výzkumném projektu TJ02000287 - Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin.

Pokud budou organizátoři nuceni například vinou aktuálně probíhající vlny COVIDu akci zrušit, bude vám zaplacené vstupné vráceno v plné výši.

Na akci je možné stornovat účast:
  • Do 09. 10. 2020 12:00 Vám bude vráceno o 100 Kč Kč méně.
  • Do 16. 10. 2020 12:00 Vám bude vráceno o 200 Kč Kč méně.

Registrace

Registrace na akci je povolena pouze registrovaným uživatelům.

Přihlašte se, anebo se zaregistrujte.